Bảng giá bê tông tươi l bê tông thương phẩm

Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng báo giá bê tông tươi l bê tông thương phẩm năm 2018 để tham khảo

 1. ĐƠN GIÁ BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM l BÊ TÔNG TƯƠI 

  MÁC BÊ TÔNG  GIÁ  ĐỘ SỤT 
 Bê tông thương phẩm mác 100#   Thoả thuận 12+-2 
 Bê tông thương phẩm mác 150#   Thoả thuận 12+-2 
Bê tông thương phẩm mác 200#  Thoả thuận 12+-2 
Bê tông thương phẩm mác 250#  Thoả thuận 14+-2 
Bê tông thương phẩm mác 300#  Thoả thuận 19+-1
Bê tông thương phẩm mác 350#   Thoả thuận 14+-2 
Bê tông thương phẩm mác 400#   Thoả thuận 14+-2
Bê tông thương phẩm mác 450#   Thoả thuận 14+-2
Bê tông thương phẩm mác 500#   Thoả thuận 14+-2

Bê tông có phụ gia chống thấm B6 – B8

  MÁC BÊ TÔNG  GIÁ  ĐỘ SỤT 
Bê tông thương phẩm mác 300#   Thoả thuận 12+-2
Bê tông thương phẩm mác 350#   Thoả thuận 14+-2
Bê tông thương phẩm mác 400#   Thoả thuận 14+-2
Bê tông thương phẩm mác 450#   Thoả thuận 14+-2

2. ĐƠN GIÁ BƠM BÊ TÔNG

 

LOẠI BƠM

CHIỀU DÀI ỐNG/CẦN

KHỐI LƯỢNG/LẦN BƠM

CHIỀU CAO BƠM

ĐƠN GIÁ

 

 

BƠM CẦN

 

 

 

<=45m

 

 

>35m3

Từ móng, tầng hầm đến tầng 4( nóc tầng 3)

Thỏa thuận

Từ sàn tầng 5 trở lên

Lũy tiến 10.000/m3/1tầng

 

<=35m3

 

Từ móng, tầng hầm đến tầng 4( nóc tầng 3)

Thỏa thuận

Từ sàn tầng 5 trở lên

Lũy tiến 500.000/1ca/1tầng

 

 

BƠM TĨNH

 

 

 

 

 

<=60m

 

 

>70m3

 

Từ móng, tầng hầm đến tầng 4( nóc tầng 3)

Thỏa thuận

Từ sàn tầng 5 trở lên

Lũy tiến 10.000/m3/1tầng

<=70m3

 

Từ móng, tầng hầm đến tầng 4( nóc tầng 3)

Thỏa thuận

Từ sàn tầng 5 trở lên

Lũy tiến 500.000/1ca/1tầng

Bê tông LICOGI – 12 cung cấp bê tông tươi, bê tông thương phẩm đến tận chân công trình tại địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang,Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, đảm bảo uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh nhất.